Yhdistyksen säännötSÄÄNNÖT
          
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka ja kieli
Yhdistyksen nimi on Turun Seudun Talttahampaat ry ja sen kotipaikka on Turku. Yhdistyksen kielenä toimii suomi.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen toiminta käsittää Turun seudun. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jyrsijöiden ja kanien kasvatusta, jakaa tietoa edellä mainittujen eläinten harrastajille toiminta-alueellaan sekä pitää yhteyttä muihin yhdistyksiin, kotimaassa sekä ulkomailla. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää näyttelyitä, erilaisia koulutustilaisuuksia ja jalostusneuvontaa. Yhdistys voi harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa

3. Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

4. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-6 varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

5. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

6. Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

7. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Vuosikokouksessa päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille, valitaan puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet sekä valitaan yksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja.

8. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

9. Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.